ตราสัญลักษณ์

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"


ข้อมูลพื้นฐาน->ตราสัญลักษณ์
Cinque Terre