รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"


  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนธันวาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนตุลาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนกันยายน 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนสิงหาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนเมษายน 2564
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน มีนาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน มกราคม 2564
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน ตุลาคม 2563