รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"


  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนสิงหาคม 2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนมิถุนายน 2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนเมษายน 2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนมีนาคม 2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนมกราคม 2565
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนธันวาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนตุลาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนกันยายน 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนสิงหาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือนเมษายน 2564
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 2 (มกราคม - มีนาคม 2564)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน มีนาคม 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน มกราคม 2564
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1/2564 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)ประจำเดือน ตุลาคม 2563