ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"