ข้อมูลการติดต่อ

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

333 ม.7 บ้านสบฟ้า ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120

โทร.054-271375

แฟ็กซ์.054-271375

E – mail : ch-abt@hotmail.com