ข้อมูลการติดต่อ

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

333 ม.7 บ้านสบฟ้า ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 52120

โทรศัพท์ /โทรสาร 0 5427 1375

สายตรง นายก อบต. 09 9005 1062

สายตรง ปลัด อบต. 09 7918 7733

E – mail : ch-abt@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.chaehom.go.th

facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม