สายตรง นายก

"องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม"


นายบุญสงฆ์ แข็งแรง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

โทร.087-1879301