ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก สื่อการเรียนการสอนฯ ศพด.

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก

สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

    


18 มีนาคม 2565