รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหาร​ส่วน​จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม​ 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม​ 2565 นายอำนาจ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหาร​ส่วน​จังหวัดลำปาง

จากนายพงษ์พันธ์ กุญชร สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อำเภอแจ้ห่ม เขต 2 ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม

และมอบหมายให้นางอรอนงค์  โพบางหวาย รองนายกอบต.แจ้ห่ม และเจ้าหน้าที่ อบต. พร้อมด้วยผู้นำชุมชม สมาชิกสภาฯ ประธาน อสม.

เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพดังกล่าวให้ผู้กักตัวสถานการณ์ Covid-19 ในพื้นที่ อบต.แจ้ห่ม

    

    

    

 

 


24 มีนาคม 2565