โครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 นายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม พร้อมคณะ ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนพื้นที่ อบต.แจ้ห่ม

ตามโครงการรณรงค์ป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565

โดยมีนายอำนาจ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

    

    


12 เมษายน 2565