พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคม อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
นายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม มอบหมายให้ นายประภาส ก๋าเมืองลือ ปลัดอาวุโส เป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแจ้ห่ม
โดย นายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมฯ
โดยมีหัวหน้าผู้แทนหน่วยงาน
One Home พม.ลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยนายอำนาจ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
กล่าวต้อนรับ โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมพิธีเปิด

    

    


31 พฤษภาคม 2565