อบต.แจ้ห่ม ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ วัดกู่คำน้อย หมู่ที่ 5 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.แจ้ห่ม ร่วมออกหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่

ณ วัดกู่คำน้อย หมู่ที่ 5 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

    

    


10 มิถุนายน 2565