โครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ วัดต่างๆ ในพื้นที่

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดโครงการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา

และเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมประเพณีถวายเทียนพรรษา ณ วัดม่อนกัญญาราม วัดผาแดงหลวง วัดกู่คำน้อย วัดเชียงหมั้น

      

      

    

      

 


12 กรกฎาคม 2565