รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ บริเวณสวนสาธารณหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 นายอำนาจ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ร่วมงานพิธีเปิดมหกรรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลำปาง และรับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง

ณ บริเวณสวนสาธารณหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

   

   

 


24 กันยายน 2565