ประชุมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ บุคลากร

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดประชุมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ

บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม โดยเชิญนายศุภกิจ แซ่หย่าง ผู้จัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

มาเป็นผู้ให้คำแนะนำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

   


12 มีนาคม 2564