กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณ อบต.แจ้ห่ม

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายถนอม คำปันศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

พร้อมพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แจ้ห่ม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณ อบต.แจ้ห่ม

เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

  

  


3 ธันวาคม 2564