กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายถนอม คำปันศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

พร้อมด้วยพนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

โดยร่วมรับชมวีดีทัศน์ผ่านการถ่ายทอดสดทางโปรแกรม Zoom พร้อมกันทั่วประเทศ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

(โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

  

  


9 ธันวาคม 2564