เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวสถานการณ์ Covid-19

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวสถานการณ์ Covid-19 ในพื้นที่ อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร

สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน อสม.และเจ้าหน้าที่ อบต. เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพให้ผู้กักตัวสถานการณ์ Covid-19 ในพื้นที่ อบต.แจ้ห่ม

โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

    

    

    


11 มกราคม 2565