ประชุมสภา อบต.แจ้ห่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ได้จัดประชุมสภา อบต.แจ้ห่ม

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เพื่อให้นายกแถลงนโยบายต่อสภา อบต.แจ้ห่ม ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ

    

    


10 มกราคม 2565