ระงับเหตุอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 ณ บ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 23.45 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแจ้ห่ม

ออกระงับเหตุอัคคีภัย ณ บ้านม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

    

   


11 มกราคม 2565