ประชุมประชาคม เรื่อง การขอเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะ

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม พร้อมทั้งฝ่ายบริหาร

และเจ้าหน้าที่ อบต.แจ้ห่ม ร่วมประชุมประชาคม เรื่อง การขอเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

ณ บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

    

    


13 มกราคม 2565