ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ร่วมกับบุคลากรโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม

ล้างทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

    

    

    


 

 

 


14 มกราคม 2565