กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ณ บริเวณเขตพื้นที่หลักสาม

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม นำโดยนายอำนาจ แข็งแรง นายก อบต.แจ้ห่ม พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร

สมาชิกสภา อบต. และพนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกับอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จัดทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

โดยร่วมกันพัฒนาสถานที่ ตัดหญ้า และทำความสะอาด ณ บริเวณเขตพื้นที่หลักสาม

  

    

  


20 มกราคม 2565