กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำแนวกันไฟ ร่วมกับอำเภอแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณวัดพุทธบาทสุทธาวาส

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายอำนาจ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม มอบหมายทีมผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่ อบต.แจ้ห่ม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำแนวกันไฟ ร่วมกับอำเภอแจ้ห่ม

ณ บริเวณวัดพุทธบาทสุทธาวาส หมู่ที่ 7 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

  

    


7 กุมภาพันธ์ 2565