ส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดกู่คำน้อย

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดกู่คำน้อย หมู่ที่ 5 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 (ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ

ร่วมส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดกู่คำน้อย หมู่ที่ 5 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

    

    

 

 


16 กุมภาพันธ์ 2565