พิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือประจำปี 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 นายอำนาจ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม พร้อมทีมผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่ อบต.แจ้ห่ม ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเจ้าพ่อพญาคำลือประจำปี 2565

ณ ลานอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาคำลือตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

      

 

 


22 กุมภาพันธ์ 2565