ประชุมคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็ก อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง ร่วมกับ อบต.แจ้ห่ม

ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.แจ้ห่ม

    

    

 

  

 


24 กุมภาพันธ์ 2565