ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส อบต.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. นายอำนาจ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เป็นประธานการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.แจ้ห่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ ห้องประชุม อบต.แจ้ห่ม

    

    

  


25 กุมภาพันธ์ 2565