ประชุมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดประชุมให้คำแนะนำเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถ

บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม โดยเชิญนายศุภกิจ แซ่หย่าง ผู้จัดทำเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

มาเป็นผู้ให้คำแนะนำ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

  

  


7 มีนาคม 2565