เข้าร่วมเสวนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 นายอำนาจ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

มอบหมายให้ นายพงษ์เดช สีเหลือง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เข้าร่วมเสวนาโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กิจกรรมสร้างพัฒนาเครือข่ายเยาวชนจิตอาสารู้รอดปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วิทยาลัยการอาชีพแจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

  

  


14 มีนาคม 2565