ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อำเภอแจ้ห่ม สนง.ปภ.ลำปาง สาขาวังเหนือ โรงพยาบาลแจ้ห่ม สถานีตำรวจภูธรแจ้ห่ม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแจ้ห่ม

ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) อำเภอแจ้ห่ม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแจ้ห่ม

    

    

    


15 มีนาคม 2565