:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม พร้อมทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.แจ้ห่ม ร่วมส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดเชียงหมั้น

29 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 นายอำนาจ แข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม พร้อมทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.แจ้ห่ม ร่วมส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดเชียงหมั้น หมู่ที่ 3 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร