:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: นางอรอนงค์  โพบางหวาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.แจ้ห่ม ร่วมส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดกู่คำน้อย

5 ก.พ. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรอนงค์  โพบางหวาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ อบต.แจ้ห่ม ร่วมส่งเสริมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ณ วัดกู่คำน้อย หมู่ที่ 5 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร