:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: กิจกรรมส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ และ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

13 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม จัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์และ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ และตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของผู้สูงอายุ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม โดยนายอำนาจแข็งแรง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มเป็นประธานในพิธี กิจกรรมในงานมี การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีสืบชะตา การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน การแสดงอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนาของผู้สูงอายุ และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร