:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

28 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 26-28 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ออกพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร