:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีในชุมชน(การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก)

28 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

องค์การหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมอาชีพสตรีในชุมชน(การสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก)  เมื่อวันที่ 28 เมษายน  2566 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างรายได้ให้แก่สตรีและสามารถสร้างเป็นอาชีพให้กับตนเองและครอบครัวได้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร