:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชาราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

27 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบล ได้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยและถวายพระราชกุศลแด่พระบามสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชาราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม 2566)  ในวันที่  27  กรกฎาคม  2566

กิจกรรมที่ 1  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส (Big Cleaning Day)  ณ วัดกู่คำน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กิจกรรมที่ 2 เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยและถวายพระราชกุศล ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ระบบซูม Zoom

 

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร