:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: การเยี่ยมเสริมพลังการตรวจพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6 ก.ย. 2565

รายละเอียด: เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง และสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ออกเยี่ยมเสริมพลังการตรวจพัฒนาการเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร