:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี

24 ส.ค. 2565

รายละเอียด: เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางอรอนงค์ โพบางหวาย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมอลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร