:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: กิจกรรมรณรงค์สวมหมวกนิรภัยแก่ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัย

21 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม รณรงค์สวมหมวกนิรภัยแก่ผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัย เพื่อการลดอุบัติเหตุ ประจำปีการศึกษา 2565
โดย...
  1. ส่งเสริมให้เด็กและผู้ปกครองสวมหมวกนิรภัยที่ถูกวิธี และได้มาตรฐานขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์
  2. กำหนดมาตรการให้เด็ก รวมทั้งพ่อ แม่ ผู้ปกครองที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่มารับ – ส่งบุตรหลาน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร