:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

3 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566  งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อสร้างอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนให้สามารถนำไปประกอบการดำรงชีวิตของตนเองได้  ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร