:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกองช่าง)

30 มี.ค. 2566

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_137_41_12_243.pdf