:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ "ล้างตลาดทั่วไทย ต้อนรับปีใหม่"

29 ธ.ค. 2565

รายละเอียด:

ขอประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของตลาดในพื้นที่ ร่วมกิจกรรม "ล้างตลาดทั่วไทย ต้อนรับปีใหม่" เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมสร้างความรอบรู้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรค
 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร