:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม (พ.ศ. 2566-2570)

4 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_6_28_198878.pdf