:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: ประกาศ อบต.แจ้ห่ม เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อการจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ....

1 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


catalogs_file_8_28_420937.pdf