:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ติดต่อเรา

 
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม 
เลขที่ 333 หมู่ 7 บ้านสบฟ้า ตำบลแจ้ห่ม  อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120
โทรศัพท์ : 054-271375
โทรสาร (FAX) : 054-271375
สายตรง นายก อบต. : 099-005-1062
สายตรง ปลัด อบต. : 097-918-7733
E-mail : saraban@chaehom.go.th
Website : www.chaehom.go.th
Socail Network : Faceboook : องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น