:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

 

 

ข้อมูลตลาดในพื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

 

 1 ตลาดสดบ้านฮ่องลี่ หมู่ 5 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ตลาดประเภทที่ 2 ตลาดเอกชน

 

2 ตลาดสดบ้านม่วง หมู่ 6 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ตลาดประเภทที่ 2 ตลาดเอกชน

 

3 ตลาดสดบ้านสบฟ้า หมู่ 7 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ตลาดประเภทที่ 2 ตลาดเอกชน