Previous Next วิสัยทัศน์ “ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา นำพาความรู้ มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง”

...
...

นายบุญสงฆ์ แข็งแรง

นายก อบต.แจ้ห่ม

...

นายถนอม คำปันศรี

ปลัด อบต.แจ้ห่ม


  24 กันยายน 2563 | ประกาศผลการสอบพนักงานจ้างเหมาบริการ
  21 กันยายน 2563 | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
  8 กันยายน 2563 | รับสมัครพนักงานจ้างเหมา
  23 มิถุนายน 2563 | รับสมัครผู้ป่วยโรคพาร์กินสันที่มีอาการเดินติด ก้าวขาไม่ออก เพื่อรับมอบ"ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน"พ.ศ.2563 ตามโครงการไม้เท้าเลเซอร์ช่วยเดินพระราชทานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
  16 เมษายน 2563 | กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  27 มกราคม 2563 | การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

...

...
...
...

...
...
...

...
...
...

...