:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก (Overlay) จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนและบัญชีประมาณการ องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม หมู่ที่ 10 บ้านวังสัก ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันที่ลงประกาศ: 21 มี.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_108_35_27_474.pdf