:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัท์ติกคอนกรีต (Overlay) จำนวน 2 ช่วง บ้านวังสัก หมู่ที่ 10 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง )

วันที่ลงประกาศ: 13 มี.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_104_26_15_293.pdf