:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก (Overlay) จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังสัก ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 5 เม.ย. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_115_6_11_53.pdf