:
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 054-271375

ชื่อ: ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านฮ่องลี่ ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 3 พ.ค. 2566

รายละเอียด:


file

purchases_file_120_53_8_373.pdf